Thời điểm mở thừa kế

Thời điểm mở thừa kế là khi nào? Địa điểm mở thừa kế ở đâu?

Xác định thời điểm mở thừa kế, địa điểm mở thừa kế là căn cứ quan trọng để biết thời điểm được phân chia thừa kế, thời điểm xác định ai là người được hưởng thừa kế và tính thời hiệu khởi kiện tranh chấp thừa kế. Luật sư Đồng Nai  tư vấn quy định mới nhất về thời điểm mở thừa kế, địa điểm mở thừa kế để mọi người tham khảo và áp dụng.

thoi diem mo thua ke - Thời điểm mở thừa kế

Quy định về thời điểm mở thừa kế

  • Thời điểm mở thừa kế là khi nào?

“Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật dân sự 2015” (Điều 611 Bộ luật dân sự 2015).

  • Xác định thời điểm mở thừa kế làm gì?

(i) Kể từ thời điểm mở thừa kế thì:

  1. Người hưởng di sản thừa kế được quyền khai nhận di sản thừa kế theo di chúc
  2. Người hưởng di sản thừa kế được quyền thỏa thuận phân chia di sản thừa kế nếu không có di chúc
  3. Người hưởng di sản thừa kế được quyền khởi kiện chia di sản thừa kế nếu không thỏa thuận được việc phân chia thừa kế.

(ii) Thời điểm mở thừa kế là căn cứ xác định việc khởi kiện tranh chấp thừa kế còn thời hạn khởi kiện hay không.

(iii) Kể từ thời điểm mở thừa kế thì di sản thuộc quyền quản lý và sử dụng của người quản lý di sản thừa kế.

(iv) Việc xác định thời điểm mở thừa kế còn có ý nghĩa trong việc xác định pháp luật áp dụng để giải quyết các tranh chấp về thừa kế di sản và phân chia di sản.

Quy định về địa điểm mở thừa kế

  • Địa điểm mở thừa kế được xác định ở đâu?

“Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản.” (Điều 611 Bộ luật dân sự 2015).

  • Xác định địa điểm mở thừa kế làm gì?

Địa điểm mở thừa kế là nơi công bố việc thừa kế, kiểm kê tài sản của người để lại thừa kế và xác định toà án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về thừa kế.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn, để biết thêm cho tiết vui lòng liên hệ tới Luật sư Đồng Nai qua số điện thoại: 0918229988

Chuyên Mục: Tin Tức Pháp Luật

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19