Chủ đề: Tư vấn Xuất nhập cảnh

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Vì loại thẻ này không quy định thời hạn nên điều kiện để được cấp thẻ thường trú được quy định rất chặt chẽ Các đối tượng được cấp thẻ thường…
Chi tiết

Hướng dẫn thủ tục cấp Visa cho người nước ngoài tại Việt Nam Ngoài những trường hợp được Miễn thị thực tại Việt Nam theo quy định của Luật xuất nhập cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể có các trường hợp dưới đây, ngoài những trường hợp này ra, người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam phải thực hiện thủ…
Chi tiết