Chủ đề: tư vấn ly hôn

Sau khi ly hôn, Vợ hoặc chồng đều có quyền yêu cầu Tòa án chia tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Phân chia tài sản sau khi ly hôn là một quy định bắt buộc phải thực hiện, Hai bên (vợ và chồng) có thể tự nguyện thỏa thuận việc phân chia tài sản…
Chi tiết