Chủ đề: Tư vấn luật sư

Trong các mối quan hệ xã hội luôn tồn tại những mâu thuẫn và tranh chấp phát sinh.  Pháp luật khuyến khích các bên tự thỏa thuận, trường hợp các bên tự thỏa thuận không được thì có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Và vấn đề thời hiệu khởi kiện được rất nhiều người quan tâm. Công ty Luật ViLaKey - Chi…
Chi tiết