Chủ đề: Tư vấn giấy phép

Trong hệ thống mã nghành nghề kinh tế Việt Nam, có một số nghành nghề pháp luật quy định phải có Vốn pháp định , mới đủ kiều kiện kinh doanh. Vốn pháp định là mức tối thiểu của vốn điều lệ mà doanh nghiệp phải có đáp ứng mới đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Nghành nghề kinh doanh yêu cầu vốn…
Chi tiết

Thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự. Dịch vụ xin giấy chứng nhận an ninh trật tự uy tín. Theo quy định của Pháp Luật một số nghành nghề khi đăng ký kinh doanh phải có Đủ kiều kiện về an ninh trật tự và Phải được cơ quan nhà nước Cấp Giấy Chứng nhận điều kiện an ninh trật tự. Theo…
Chi tiết