Chủ đề: Trộm cắp tài sản

Trộm cắp nhiều lần dưới hai triệu có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? mời bạn tham khảo các quy định sau: Theo quy định của Bộ luật hình sự 2015. Tôi trộm cắp tài sản được quy định như sau: Điều 173. Tội trộm cắp tài sản 1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000…
Chi tiết

Trong nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu tài sản. Căn cứ vào hành vi và mức độ thiệt hại pháp luật quy định phân loại các tội như sau: Trộm cắp tài sản, Công nhiên chiếm đoạt tài sản,cướp tài sản, cướp giật tài sản,làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản? Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ tới bạn…
Chi tiết