Chủ đề: Luât dân sự

Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản. Thừa kế được chia thành thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc. Vậy đối tượng nào được hưởng thừa kế theo pháp luật và đối tượng nào được hưởng thừa kế theo di chúc? Trường hợp con ngoài giá…
Chi tiết