Chủ đề: Chia tài sản

Phân chia di sản thừa kế là một thủ tục đặc biệt bởi chủ thể của nó liên quan tới người đã mất, liên quan tới hàng thừa kế (Ai được hưởng tài sản đó). Trình tự thủ tục liên quan tới phân chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật. Đội ngũ Luật sư giỏi Công ty Luật ViLaKey - Chi nhánh Luật Sư…
Chi tiết