Chủ đề: Chia di sản

Chia thừa kế là một trong những vấn đề pháp lý thường gặp nhất trong cuộc sống cũng như trong học tập. Và việc chia thừa kế như thế nào cho đúng vẫn là bài toán khó đối với nhiều người. Sau đây Luật sư Đồng Nai tổng hợp một số lưu ý khi chia thừa kế , mong rằng sẽ giúp các bạn giải quyết vấn…
Chi tiết

Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản thuộc sở hữu của người đã mất cho người được thừa kế còn sống. Khối tài sản người chết để lại được gọi là di sản thừa kế và được phân chia theo di chúc và theo pháp luật. Khai nhận di sản thừa kế là gì? Khai nhận di sản thừa kế là thủ tục nhằm xác lập quyền…
Chi tiết

Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản. Thừa kế được chia thành thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc. Vậy đối tượng nào được hưởng thừa kế theo pháp luật và đối tượng nào được hưởng thừa kế theo di chúc? Trường hợp con ngoài giá…
Chi tiết