Quy định về hiệu lực của di chúc

QUY ĐỊNH VỀ HIỆU LỰC CỦA DI CHÚC

Quy định về hiệu lực của di chúc

6 - Quy định về hiệu lực của di chúc

1. Căn cứ theo quy định tại Điều 643 Bộ luật Dân sự 2015, hiệu lực của di chúc được xác định như sau:

Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 611 Bộ luật Dân sự 2015, thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày Tòa án xác định là ngày trong quyết định tuyên một người là đã chết theo quy định tại Điều 71 Bộ luật Dân sự 2015.

2. Các trường hợp di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 643 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

–          Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

–          Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

–          Di chúc không có hiệu lực nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế. Nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn còn hiệu lực.

Di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

–          Trường hợp một người đển lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

 

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ tới Luật sư Đồng Nai với số điện thoại: 0918.22.99.88

Chuyên Mục: Tư Vấn Pháp Luật

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19