Nghỉ ngang khi thử việc có được hưởng lương không?

Nghỉ không bao trước khi người lao động đang thử việc có được trả lương không? Đó là thắc mắc của nhiều người lao động và người sử dụng lao động

Công ty Luật Vilakey chi nhánh Luật sư Đồng Nai với đội ngũ Luật sư giỏi sẽ giúp bạn tìm hiểu sâu sắc hơn về vấn đề này.

Nghi ngang khi thu viec co huong luong khong - Nghỉ ngang khi thử việc có được hưởng lương không?
Thử việc nghỉ ngang có được hưởng lương

Căn cứ quy định tại Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về thử việc cũng như nghỉ việc có được hưởng lương trong thời gian thử việc như sau:

Điều 24 Bộ luật lao động năm 2019 (sẽ có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định như sau:

Điều 24. Thử việc

1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này.

3. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

Điều đó có nghĩa là pháp luật không quy định việc thử việc là bắt buộc đối với người lao động. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi của người sử dụng lao động, người lao động, hai bên có thể thỏa thuận với nhau để giao kết hợp đồng thử việc. Tuy nhiên, Pháp luật lao động cũng quy định: ” Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc”. Quy định này để bảo về quyền lợi cho những người lao động trong thời gian ngắn ( hợp đồng mùa vụ ).

b. Thời gian thử việc:

Điều 25, Bộ luật lao động năm 2019 (sẽ có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định như sau:

Điều 25. Thời gian thử việc

Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

4. Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

c. Kết thúc thời gian thử việc

Khoản 1 Điều 29 Bộ luật lao động năm 2019 (sẽ có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định như sau: “

Điều 27. Kết thúc thời gian thử việc

1. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Các quy định về tiền lương thử

việc và quyền của các bên trong thời gian thử việc:

Bộ luật lao động 2019 quy định về vấn đề tiền lương thử việc như sau:

Điều 26. Tiền lương thử việc

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Cũng theo quy định tại Điều 27, Bộ luật lao động năm 2019(sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) về việc kết thúc thời gian thử việc:

Điều 27. Kết thúc thời gian thử việc

1. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Bộ luật lao động quy định rất cụ thể về các quy định đối với người lao động trong thời gian thử việc. Theo đó, Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Quy dinh ve thoi gian thu viec - Nghỉ ngang khi thử việc có được hưởng lương không?
Quy định về thời gian thử việ

Đồng thời BLLĐ 2019 cũng quy định rất rõ các quy định về trừ lương (nghỉ việc có được hưởng lương trong thời gian thử việc).

Điều 102. Khấu trừ tiền lương

1. Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 129 (Bồi thường thiệt hại) của Bộ luật này.

2. Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.

3. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương thực trả hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân

Do đó, Người sử dụng lao động không được trừ lương người lao động ngoài các trường hợp được quy định cụ thể như trên.

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường. Về tiền lương Công ty vẫn có nghĩa vụ trả tiền lương những ngày người lao động đi làm trong thời gian thử việc, và với mức lương hai bên đã thỏa thuận trước đó, nếu không có thỏa thuận, thì phải trả cho người lao động ít nhất bằng 85% mức lương của công việc đó.

Chuyên Mục: Tư Vấn Pháp Luật

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19