Ngân hàng phá sản, người gửi tiền có được nhận lại được tiền?

𝟏. 𝐊𝐡𝐢 𝐧𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̂́ 𝐩𝐡𝐚́ 𝐬𝐚̉𝐧?
Điều 155 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (sửa đổi 2017) quy định về việc phá sản của ngân hàng như sau:
– Sau khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng vẫn lâm vào tình trạng phá sản, thì tổ chức tín dụng đó phải làm đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.
– Khi nhận được yêu cầu mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng, Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản và áp dụng ngay thủ tục thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về phá sản.
– Sau khi Thẩm phán chỉ định Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép của tổ chức tín dụng.
𝟐. 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧?
* Điều 100 Luật Phá sản 2014 quy định ngân hàng được vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng mà bị tuyên bố phá sản thì phải hoàn trả khoản vay đặc biệt này cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng khác trước khi thực hiện việc phân chia tài sản.
𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́: Trường hợp giá trị tài sản không đủ để thanh toán thì các đối tượng thuộc cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.
Như vậy, khi ngân hàng bị tuyên bố phá sản thì người gửi tiền sẽ được nhận lại tiền gửi theo thứ tự trong quy định trên.
– Trường hợp giá trị tài sản của tổ chức tín dụng sau khi đã thanh toán đủ khoản nợ theo thứ tự trên mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:
+ Thành viên của tổ chức tín dụng là hợp tác xã;
+ Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
+ Thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; cổ đông của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần.
2696 - Ngân hàng phá sản, người gửi tiền có được nhận lại được tiền? 𝘕𝘦̂́𝘶 𝘣𝘢̣𝘯 đ𝘢𝘯𝘨 𝘨𝘢̣̆𝘱 𝘷𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨 𝘮𝘢̆́𝘤 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘤 𝘷𝘢̂́𝘯 đ𝘦̂̀ 𝘱𝘩𝘢́𝘱 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘩𝘢𝘺 𝘤𝘰́ 𝘣𝘢̂́𝘵 𝘤𝘶̛́ 𝘵𝘩𝘢̆́𝘤 𝘮𝘢̆́𝘤 𝘯𝘢̀𝘰 𝘩𝘢𝘺 𝘵𝘳𝘶̛̣𝘤 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘩𝘦̣̂ 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘰̂𝘪 đ𝘦̂̉ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘩𝘰̂̃ 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘵𝘶̛ 𝘷𝘢̂́𝘯, 𝘨𝘪𝘢̉𝘪 đ𝘢́𝘱 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘲𝘶𝘢̉ 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵!
Hy vọng bài viết trên có thể giúp các bạn đọc có thể hiểu được nhưng quy định hiện hành về vấn đề trên. Mọi chi tiết xin vui lòng Luật sư Đồng Nai để được tư vấn Luật

Chuyên Mục: Tin Tức Pháp Luật

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19