Mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật dân sự?

Mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật dân sự?

Qua bài viết dưới đây, Luật sư sẽ tư vấn cụ thể về mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật dân sự và mức lãi suất như thế nào có thể rơi vào tội cho vay lãi nặng?

Thứ nhất, về mức lãi suất tối đa theo quy định:

Căn cứ vào Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về lãi suất như sau:

“1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

muc lai suat toi da theo quy dinh phap luat dan su - Mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật dân sự?

(ảnh minh họa: mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật dân sự)

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ”.

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành thì lãi suất vay do các bên thỏa thuận. Tuy nhiên, mức lãi suất mà các bên thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay. Cụ thể:

Mức lãi suất tối đa pháp luật cho phép là: 20% / 12 tháng = 1,666%/tháng.

Như vậy, trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay (1,666%/tháng), trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

Thứ hai, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự:

Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự như sau:

“1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”.

Mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự là 20%/năm, tương đương 1.666%/tháng.

Như vậy, chỉ khi cho vay với mức lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự thì mới cấu thành tội cho vay lãi nặng. Cụ thể:

05 lần x 1,666% = 8,33%/tháng.

Do đó, chỉ khi cho vay với mức lãi suất 8,33%/tháng trở lên thì bên cho vay sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Chuyên Mục: Tư Vấn Pháp Luật

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19