Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp chính là việc công ty (doanh nghiệp) thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình

Hôm nay, Công ty Luật ViLaKey – Chi nhánh Luật sư Đồng Nai với đội ngũ Luật sư giỏi sẽ tư vấn trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp đồng thời chúng tôi cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp – Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

Hotline/Zalo: 0916 39 79 190918 22 99 88

Quy trình giải thể doanh nghiệp

giai the doanh nghiep 1 - Giải thể doanh nghiệp
Giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 có 4 trường hợp giải thể doanh nghiệp dưới đây:
Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trường hợp 1: Giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp theo quyết định của chủ doanh nghiệp là trường hợp chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp theo ý chí chủ quan của chủ doanh nghiệp.
Có thể nguyên nhân do:

Thứ nhất, do làm ăn thua lỗ kéo dài, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động vì không huy động được vốn, tài chính để tiếp tục hoạt động.
Thứ hai, do năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp của các cá nhân, tổ chức còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp làm cho tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng đi xuống và không thể phát triển
Thứ ba, do nguyên nhân khác như thiếu vốn sản xuất kinh doanh, không tìm kiếm được thị trường hoặc đang thuộc diện bán hoặc chờ tổ chức lại loại hình doanh nghiệp.
Thứ tư, do khó khăn của nền kinh tế, sức cạnh tranh giảm sút, nhu cầu thị trường xuống thấp, không thể tiếp tục hoạt động nên buộc phải giải thể doanh nghiệp.
Thứ năm, do các doanh nghiệp thiếu các chiến lược để kinh doanh hiệu quả như tổ chức các chương trình khuyến mại, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm

Tuy nhiên, chỉ cần chủ doanh nghiệp sau khi đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thanh toán, thuế, tiền lương nhân viên thì có thể tự chủ quyết định sự tồn tại doanh nghiệp của mình. Đây là quyết định hoàn toàn mang tính tự nguyện và chủ động của chủ doanh nghiệp.

Trường hợp thứ hai: Khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn

Trường hợp Điều lệ công ty có quy định về thời hạn hoạt động, khi hết thời hạn hoạt động được ghi trong Điều lệ công ty, nếu các thành viên không muốn xin gia hạn hoạt động, thì công ty phải tiến hành giải thể. Việc quy định thời hạn hoạt động của doanh nghiệp có thể do thỏa thuận của các thành viên, cổ đông sáng lập, hoặc do sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thứ 3: Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty

Một trong những điều kiện pháp lý để công ty có thể tồn tại là và hoạt động đó là công ty phải có số lượng thành viên tối thiểu. Đối với mỗi loại hình công ty, pháp luật quy định số lượng thành viên tối thiểu là khác nhau: đối với công ty cổ phần thì phải có ít nhất ba cổ đông ( điểm b, khoản 1, Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014), đối với công ty hợp danh thì phải có ít nhất hai thành viên hợp danh (điểm a, khoản 1, điều 172 Luật doanh nghiệp 2014),…

Trong quá trình hoạt động vì một lý do nào đó mà số lượng thành viên công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp đó, pháp luật không bắt buộc công ty phải giải thể ngay mà dành cho công ty một khoảng thời gian nhất định (06 tháng) để công ty kết nạp thêm thành viên hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Quá thời hạn sáu tháng mà công ty không kết nạp thêm thành viên hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì công ty phải tiến hành thủ tục giải thể.

Trường hợp thứ tư: Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Người quản lý có liên quan và công ty cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.

Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;
Doanh nghệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;
Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định của Luật Doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;
Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.

Thực hiện Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Thông qua Quyết định giải thể

Doanh nghiệp cần tiến hành buổi họp hội đồng thành viên để thông qua quyết định giải thể bằng văn bản. Trong văn bản cần làm rõ các nội dung

1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b) Lý do giải thể;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Gửi thông báo giải thể tới những cá nhân, tổ chức liên quan

Sau khi có văn bản Quyết định giải thể, trong vòng 7 ngày đơn vị cần thông báo quyết định này cho người lao động, chủ nợ, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh. Đồng thời niêm yết thông tin lên trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện bằng cách đăng bố cáo trên 3 số báo liên tiếp để thông báo công khai nội dung giải thể công ty.

Tại bước này cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm công bố công khai tình trạng của doanh nghiệp đang giải thể lên Cổng thông tin ĐKDN sau khi nhận được Quyết định của doanh nghiệp.

Bước 3: Thanh toán các khoản nợ và thanh lý tài sản công ty

Việc thanh toán các khoản nợ và thanh lý tài sản công ty khá phức tạp và đòi hỏi trình tự phù hợp để đảm bảo được quyền lợi của những cá nhân, tổ chức liên quan. Điều này đã được quy định rõ tại Luật Doanh nghiệp 2014 điều 202. Thứ tự doanh nghiệp cần ưu tiên khi thanh toán các khoản nợ là các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, chế độ bảo hiểm; nợ thuế và khoản nợ khác. Sau khi thanh toán hết các khoản nợ trên, còn lại bao nhiêu chủ doanh nghiệp và các thành viên góp vốn sẽ chia nhau theo tỷ lệ vốn góp ban đầu.

Các cơ quan cần làm việc khi giải thể

Khi giải thể doanh nghiệp phải nộp hồ sơ tại ít nhất là 3 cơ quan bao gồm:

1.Tổng tục hải quan xác nhận không nợ thuế hải quan trong trường hợp doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu

2. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động mã số thuế
3. Sở KHĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để thông báo giải thể và hoàn thiện thủ tục giải thể
4. Cơ quan công an PC64 trả dấu (nếu doanh nghiệp sử dụng dấu cũ do công an cấp)

Thủ tục thông báo quyết định giải thể

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp thông báo lần 1 tới sở KHĐT để đăng bố cáo giải thể gồm các hồ sơ sau:
– Biên bản họp, quyết định về việc giải thể
– Thông báo về việc giải thể sử dụng mẫu thông báo giải thể tại thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
– Văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng dịch vụ làm thủ tục

Thủ tục tục giải thể tại cơ quan thuế

Đồng thời với thủ tục thông báo giải thể tới Sở KHĐT doanh nghiệp làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gồm:
Biên bản họp, quyết định giải thể của doanh nghiệp
Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT theo mẫu tại thông tư 95/2016/TT-BTC
Xác nhận không nợ thuế hải quan

Hủy con dấu của doanh nghiệp

Quy trình tiếp theo, doanh nghiệp mang con dấu pháp nhân đến cơ quan công an gần trụ sở chính để làm thủ tục trả con dấu và nhận Giấy chứng nhận hủy con dấu công ty. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa làm con dấu sẽ đến xin Giấy xác nhận chưa khắc dấu của cơ quan công an.

Hồ sơ giấy tờ cần chuẩn bị gồm: (1) Công văn trả dấu, (2) Con dấu pháp nhân, (3) Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu – bản chính, (4) Giấy phép kinh doanh – bản sao công chứng, (5) Giấy ủy quyền cho người thực hiện thay (nếu có).

Thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ giải thể hoàn chỉnh được nộp tại phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở được quy định tại điều 204 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu và thay bằng chứng nhận thu hồi con dấu)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong vòng 7 ngày từ khi hồ sơ hợp lệ, Phòng ĐKKD sẽ ra xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh và thông báo lên trang thông tin điện tử. Thủ tục giải thể lúc này có thể coi là đã hoàn thành. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không thể thực hiện bất cứ thay đổi nào khác liên quan đến công ty.

Vui lòng Liên hệ:

Hotline/Zalo: 0916 39 79 190918 22 99 88 để được tư vấn các trường hợp cụ thể.

 

Chuyên Mục: Dịch Vụ Giấy Phép,Tư Vấn Pháp Luật

Chủ Đề: ,,,

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19