Con ngoài gía thú có được hưởng thừa kế không ?

Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản. Thừa kế được chia thành thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc.

con ngoai da thu huong di san thua ke 1 - Con ngoài gía thú có được hưởng thừa kế không ?
Con ngoài Giá thú được hưởng thừa kế

Vậy đối tượng nào được hưởng thừa kế theo pháp luật và đối tượng nào được hưởng thừa kế theo di chúc? Trường hợp con ngoài giá thú có được hưởng thừa kế đối với tài sản do Cha hoặc mẹ của mình chết để lại không?

Luật sư Đồng Nai với đội ngũ Luật sư giỏi sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc.

Để được gặp Luật sư vui lòng Liên hệ Hotline/Zalo : 0916 39 79 190918 22 99 88

Khi có sự kiện thừa kế xẩy ra: Tức người để lại di sản thừa chết việc phân chia tài sản do người đó để lại sẽ được thực hiện theo quy định của BLDS 2015. Tức sẽ chia thừa kế theo Pháp luật hoặc chia thừa kế theo di chúc.

Trường hợp người chết có để lại di chúc thì việc chia tài sản theo ý chí của người để lại di sản theo di chúc.

Trường hợp người chết không để lại di chúc thì việc thừa kế sẽ được chia theo pháp luật.

Và câu hỏi đặt ra ở đây: Trong trường hợp tài sản được chia theo di chúc hay chia theo pháp luật mà Những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất như: Bố mẹ của người chết, vợ/chồng con chưa thành niên/con đã thành niên không được hưởng một phần bằng ít nhất 2/3 của một phần chia theo pháp luật thì Pháp luật quy định những người đã được hưởng di sản thừa kế đó phải trích ra một phần giá trị tương đương với 2/3 của một suất theo pháp luật cho những người này.

Điều 644 BLLDS 2015 quy định

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Và câu hỏi đặt ra: Là con như thế nào sẽ được hưởng di sản theo pháp luật hoặc theo di chúc (theo Điều 644 nếu trên) Con ngoài dã thú có được hưởng thừa kế không?

Theo quy định của Pháp luật Điều 651 BLDS 2015

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Và khái niệm : Con ngoài Giá thú là gì?

Mặc dù việc sử dụng từ “con ngoài giá thú” khá phổ biến nhưng trong các văn bản pháp luật thì chưa có bất kỳ quy định cụ thể nào. Có thể hiểu một cách đơn giản, con ngoài giá thú là con được sinh ra không trong thời kỳ hôn nhân hợp pháp. Hôn nhân hợp pháp là hôn nhân có đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên quyền lợi của con luôn được đảm bảo dù con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hợp pháp hay không phải hôn nhân hợp pháp.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật HN&GĐ, con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền, nghĩa vụ như nhau với cha mẹ của mình.

Điều 68. Bảo vệ quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con

1. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con theo quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan được tôn trọng và bảo vệ.

2. Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ của mình được quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

3. Giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi có các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con được quy định tại Luật này, Luật nuôi con nuôi, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

Do đó, có thể thấy, dù là con ngoài giá thú hay con được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân thì đều có quyền, nghĩa vụ với cha mẹ như nhau. Bởi vậy, nếu cha mẹ chết thì con ngoài giá thú vẫn được hưởng thừa kế nếu không thuộc trường hợp bị truất quyền thừa kế hoặc từ chối di sản thừa kế.

Tuy nhiên, khi chia di sản thừa kế, Đối với trường hợp người con “ngoài giá thú” này không được những người thuộc hàng thừa kế chia phần giá trị di sản theo pháp luật cho thì Con ” Ngoài Giá thú” này có thể khởi kiện Tòa án nhân dân có thẩm quyền về việc phân chia di sản thừa kế theo quy định của Pháp luật đồng thời làm đơn yêu cầu xác nhận cha/mẹ cho con.

Để chứng minh huyết thống, chứng minh cái cái quyền thừa kế của mình/ chứng minh mình là con để của người để lại di sản thừa kế.

Việc chứng minh có thể hiện bằng: Giấy khai sinh, hoặc giám định ADN..v.v.v.

Do đó, nếu con ngoài giá thú được chỉ định hưởng di sản trong di chúc hợp pháp thì người này hoàn toàn được quyền hưởng di sản thừa kế.

Ngược lại, nếu con ngoài giá thú không có tên trong di chúc nhưng là con chưa thành niên, con thành niên mà không có khả năng lao động thì vẫn được hưởng ít nhất 2/3 suất của một người thừa kế.

Như vậy, theo quy định trên, không phân biệt con ngoài giá thú hay con trong thời kỳ hôn nhân. Do đó, nếu là con của người để lại thừa kế thì hoàn toàn có quyền được hưởng thừa kế theo pháp luật trừ trường hợp không được hưởng.

Theo các phân tích nêu trên, trừ trường hợp không được hưởng do bị truất quyền hưởng thừa kế, từ chối nhận di sản… thì con ngoài giá thú có thể được hưởng thừa kế.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Để được Luật sư hướng dẫn thủ tục chia di sản thừa kế, hay xác định cha/mẹ cho con vui lòng liên hệ

Hotline/Zalo : 0916 39 79 190918 22 99 88

Chuyên Mục: Dịch Vụ Luật Sư,Tư Vấn Pháp Luật

Chủ Đề: ,,,,

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19