Vợ ly hôn khi chồng ở nước ngoài và không biết địa chỉ được không?

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Vậy, chồng đang ở nước ngoài nhưng không rõ địa chỉ thì vợ có ly hôn được không và phải nộp đơn ở đâu? Bài viết sau đây sẽ làm rõ nội dung trên:

– Về thẩm quyền của Toà án:

Theo quy định tại Điều 35, Điều 37 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 thì Toà án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền giải quyết đối với các tranh chấp hôn nhân gia đình mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài.

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn ly hôn là Toà án cấp tỉnh nơi chồng cư trú hoặc đăng ký hộ khẩu trước khi chồng đi nước ngoài.

– Về việc không cung cấp được địa chỉ của bị đơn:

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định thì người muốn ly hôn, tức là nguyên đơn trong vụ án ly hôn phải có nghĩa vụ cung cấp được địa chỉ của bị đơn trong Đơn khởi kiện (tại điểm đ khoản 4 Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.

Tại điểm b khoản 2.1 Điều 2 Mục II Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình có quy định trường hợp bên bị đơn đang ở nước ngoài không có địa chỉ, không có tin tức hoặc giấu địa chỉ nên nguyên đơn trong nước không thể biết địa chỉ, tin tức của họ, thì giải quyết như sau:

– Nếu bị đơn ở nước ngoài không có địa chỉ, không có tin tức gì về họ (kể cả nhân thân của họ cũng không có địa chỉ, tin tức gì về họ), thì Toà án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án và giải thích cho nguyên đơn biết họ có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án cấp huyện nơi họ thường trú tuyên bố bị đơn mất tích hoặc đã chết theo quy định pháp luật về tuyên bố mất tích, tuyên bố chết.

– Nếu thông qua nhân thân của họ mà biết rằng họ vẫn có liên hệ với nhân thân trong nước, nhưng nhân thân của họ không cung cấp địa chỉ, tin tức của bị đơn cho Toà án, cũng như không thực hiện yêu cầu của Toà án thông báo cho bị đơn biết để gửi lời khai về cho Toà án, thì coi đây là trường hợp bị đơn cố tình giấu địa chỉ, từ chối khai báo, từ chối cung cấp những tài liệu cần thiết. Nếu Toà án đã yêu cầu đến lần thứ hai mà thân nhân của họ cũng không chịu cung cấp địa chỉ, tin tức của bị đơn cho Toà án cũng như không chịu thực hiện yêu cầu của Toà án thông báo cho bị đơn biết, thì Toà án đưa vụ án ra xét xử vắng mặt bị đơn theo thủ tục chung. Sau khi xét xử Toà án cần gửi ngay cho thân nhân của bị đơn bản sao bản án hoặc quyết định để những người này chuyển cho bị đơn, đồng thời tiến hành niêm yết công khai bản sao bản án, quyết định tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi bị đơn cư trú cuối cùng và nơi thân nhân của bị đơn cư trú để đương sự có thể sử dụng quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật tố tụng.

Nội dung này cũng được thể hiện trong Công văn số 253/TANDTC-PC ngày 26/11/2018 của Toà án nhân dân tối cao về việc giải quyết vụ án ly hôn có bị đơn là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng không rõ địa chỉ thì:

“Trường hợp người Việt Nam ở trong nước xin ly hôn với người Việt Nam chỉ cung cấp được địa chỉ nơi cư trú cuối cùng ở Việt Nam của bị đơn mà không cung cấp được địa chỉ của bị đơn ở nước ngoài, nếu thông qua thân nhân của bị đơn mà có căn cứ để xác định họ vẫn có liên hệ với thân nhân ở trong nước nhưng thân nhân của họ không cung cấp địa chỉ, tin tức của bị đơn cho Tòa án cũng như không thực hiện yêu cầu của Tòa án thông báo cho bị đơn biết để gửi lời khai về cho Tòa án thì coi đây là trường hợp bị đơn cố tình giấu địa chỉ, từ chối khai báo, từ chối cung cấp những tài liệu cần thiết.

Nếu Tòa án đã yêu cầu đến lần thứ hai mà thân nhân của họ cũng không chịu cung cấp địa chỉ, tin tức của bị đơn cho Tòa án cũng như không chịu thực hiện yêu cầu của Tòa án thông báo cho bị đơn biết thì Tòa án đưa vụ án ra xét xử vắng mặt bị đơn theo thủ tục chung. Sau khi xét xử, Tòa án cần gửi ngay cho thân nhân của bị đơn bản sao bản án hoặc quyết định để những người này chuyển cho bị đơn, đồng thời tiến hành niêm yết công khai bản sao bản án, quyết định tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bị đơn cư trú cuối cùng và nơi thân nhân của bị đơn cư trú để đương sự có thể sử dụng quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật tố tụng.”

Như vậy, trường hợp bị đơn ở nước ngoài không hợp tác trong quá trình ly hôn tại Toà án, người nhà của bị đơn cố tình giấu địa chỉ của bị đơn thì Toà án vẫn tiến hành xét xử vụ án vắng mặt bị đơn theo thủ tục chung, lúc này quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Luật sư Đồng Nai được tư vấn Luật tốt nhất.

Chuyên Mục: Tin Tức Pháp Luật

Chủ Đề: ,

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19