Các khoản thu nhập không đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2021

Các khoản thu nhập của NLĐ không tính đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2021

Các khoản thu nhập thể hiện trong hơp đồng lao động ký giữ người lao động và người sử dụng lao động, trong đó có khoản phải đóng BHXH, BHYT, BHTN. Tuy nhiên trong đó có những khoản thu nhập không đóng BHXH, BHYt, BHTN. cụ thể:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Trong đó, các khoản bổ sung khác được xác định theo quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Và như vậy, các khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc sẽ là:

1 .Tiền lương

2. Phụ cấp chức vụ, chức danh

3. Phụ cấp trách nhiệm

4. Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

5. Phụ cấp thâm niên

6. Phụ cấp khu vực

7. Phụ cấp lưu động

8. Phụ cấp thu hút

9. Phụ cấp có tính chất tương tự

10. Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương

Căn cứ quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đồng thời là tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của NLĐ.

Do đó: Các khoản thu nhập của NLĐ không được tính đóng BHXH bắt buộc cũng đồng thời sẽ không được tính đóng BHYT, BHTN.

Công ty Luật Vilakey chi nhánh Luật sư Đồng Nai với đội ngũ Luật sư giỏi sẽ giúp bạn tìm hiểu sâu sắc hơn về vấn đề này:

Theo đó, theo quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì các khoản thu nhập của NLĐ không tính đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của NLĐ trong năm 2021 bao gồm:

cac khoan khong phai dong bhxh - Các khoản thu nhập không đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2021
cac khoan khong phai đóng BHXH

1.Tiền thưởng theo quy định của Bộ luật lao động;

2. Tiền thưởng sáng kiến;

3.Tiền ăn giữa ca;

4. Khoản hỗ trợ xăng xe;

5. Khoản hỗ trợ điện thoại;

6. Khoản hỗ trợ đi lại;

7. Khoản hỗ trợ tiền nhà ở;

8. Khoản hỗ trợ tiền giữ trẻ;

9. Khoản hỗ trợ nuôi con nhỏ;

10. Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết;

11. Hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn;

12. Hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động;

13.Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động;

14.Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp;

15.Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

Trên đây là chia sẻ của Công ty Luật Vilakey chi nhánh Luật sư Đồng Nai về các quy định của Pháp luật liên quan đến khoản thu nhập không phải đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.  Cám ơn bạn đọc theo dõi.

Chuyên Mục: Tin Tức Pháp Luật

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19